Hệ thủy canh chữ A 8 ống 2m, có mái che

    4,900,000

    • 8 ống thủy canh 2m, cho 108 lỗ trồng rau