Hệ thống phun sương giàn thủy canh

    100,000

    hệ thống phun sương dùng cho giàn thủy canh