Giàn thủy canh nửa chữ A áp tường 8 ống 4m

8,000,000

  • 8 ống 4m
  • 208 lỗ trồng rau
  • Năng suất: 21kg/lứa