Giàn thủy canh nửa chữ A áp tường 8 ống 1,5 m

4,200,000

  • 8 ống thủy canh 1,5m
  • 78 lỗ trồng rau
  • Năng suất: 8kg / lứa