Giàn thủy canh nằm ngang 8 ống 2m

4,900,000

  • 8 ống thủy canh 2m
  • 108 lỗ trồng rau
  • Năng suất: 11kg / lứa