Giàn thủy canh chữ A 8 ống, 4m

8,000,000

  • 8 ống 4m
  • 208 lỗ trồng rau
  • Năng suất: 21kg/lứa