Bút thử nước, bút đo TDS

    100,000

    bút thử nước, đo tds