kinh doanh rau sạch

HỆ THỦY CANH HỒI LƯU THIẾT KẾ CHO NÔNG TRẠI CHUYÊN CANH

Số lượng ống từ trên 500-100.000m ống thủy canh

Hệ thống được thiết kế tối ưu, phù hợp với từng loại cây trồng chuyên canh, cho năng suất cao, ổn định, bảo hành hệ thống 03 năm

Hệ bao gồm:

 • Ống thủy canh
 • Bể chứa dung dịch
 •  rọ trồng rau fi 55
 • Hạt giống, mút ươm cây con, dung dịch thủy canh
 • Hệ thống bơm tự động
 • Khung giàn sắt thiết kế theo yêu cầu về năng suất, sản lượng
 • Hệ thống ống cấp, thoát nước
 • Hệ thống làm mát, đối lưu không khí
 • Hỗ trợ chăm sóc, chuyển giao quy trình trong đợt thu hoạch đầu tiên của vườn rau
 • Tư vấn, thi công nhà màng theo yêu cầu của khách hàng
900000/m2
Hệ thủy canh tự động 1

HỆ THỦY CANH HỒI LƯU CHỮ A/ BÁN CHỮ A 8 ỐNG 2M

Hệ bao gồm:

 • 8 ống thủy canh 2m, cho 108 lỗ trồng rau
 • Bể chứa dung dịch 90L
 • 110 rọ trồng rau fi 55
 • Hạt giống, mút ươm cây con, dung dịch thủy canh
 • Hệ thống bơm tự động
 • Khung giàn sắt lắp ráp
 • Hệ thống ống cấp, thoát nước
 • Có thể cung cấp 16-20kg rau xanh/tháng
 • Bảo hành 1 năm
giá: 4.900.000 vnđ
Hệ thủy canh tự động 2

HỆ THỦY CANH HỒI LƯU CHỮ A/ BÁN CHỮ A 8 ỐNG 4M

Hệ bao gồm:

 • 8 ống thủy canh 4m, cho 216 lỗ trồng rau
 • Bể chứa dung dịch 90L
 • 220 rọ trồng rau fi 55
 • Hạt giống, mút ươm cây con, dung dịch thủy canh
 • Hệ thống bơm tự động
 • Khung giàn sắt lắp ráp
 • Hệ thống ống cấp, thoát nước
 • Có thể cung cấp 32-40kg rau xanh/tháng
 • Bảo hành 1 năm
giá: 8.000.000 vnđ
Hệ thủy canh tự động 3

HỆ THỦY CANH HỒI LƯU THIẾT KẾ CHO GIA ĐÌNH

Số lượng ống từ 15-20m ống thủy canh

Hệ thống được thiết kế ưu tiên tính thẩm mỹ, vừa là vườn rau, vừa là không gian cảnh quan xanh cho gia đình

Hệ bao gồm:

 • Ống thủy canh
 • Bể chứa dung dịch
 •  rọ trồng rau fi 55
 • Hạt giống, mút ươm cây con, dung dịch thủy canh
 • Hệ thống bơm tự động
 • Khung giàn sắt thiết kế theo gia chủ
 • Hệ thống ống cấp, thoát nước
 • Cây giống và chăm sóc, chuyển giao quy trình trong đợt thu hoạch đầu tiên của vườn rau
giá: 300.000 vnđ/m
Hệ thủy canh tự động 4

HỆ THỦY CANH HỒI LƯU THIẾT KẾ CHO GIA ĐÌNH

Số lượng ống từ 20-40m ống thủy canh

Hệ thống được thiết kế ưu tiên tính thẩm mỹ, vừa là vườn rau, vừa là không gian cảnh quan xanh cho gia đình

Hệ bao gồm:

 • Ống thủy canh
 • Bể chứa dung dịch
 •  rọ trồng rau fi 55
 • Hạt giống, mút ươm cây con, dung dịch thủy canh
 • Hệ thống bơm tự động
 • Khung giàn sắt thiết kế theo gia chủ
 • Hệ thống ống cấp, thoát nước
 • Cây giống và chăm sóc, chuyển giao quy trình trong đợt thu hoạch đầu tiên của vườn rau
giá: 300.000 vnđ/m
Hệ thủy canh tự động 5

HỆ THỦY CANH HỒI LƯU THIẾT KẾ CHO GIA ĐÌNH

Số lượng ống từ 40-100m ống thủy canh

Hệ thống được thiết kế ưu tiên tính thẩm mỹ, vừa là vườn rau, vừa là không gian cảnh quan xanh cho gia đình

Hệ bao gồm:

 • Ống thủy canh
 • Bể chứa dung dịch
 •  rọ trồng rau fi 55
 • Hạt giống, mút ươm cây con, dung dịch thủy canh
 • Hệ thống bơm tự động
 • Khung giàn sắt thiết kế theo gia chủ
 • Hệ thống ống cấp, thoát nước
 • Cây giống và chăm sóc, chuyển giao quy trình trong đợt thu hoạch đầu tiên của vườn rau
giá: 250.000 vnđ/m
Hệ thủy canh tự động 6

HỆ THỦY CANH HỒI LƯU THIẾT KẾ CHO GIA ĐÌNH

Số lượng ống từ trên 100m ống thủy canh

Hệ thống được thiết kế ưu tiên tính thẩm mỹ, vừa là vườn rau, vừa là không gian cảnh quan xanh cho gia đình

Hệ bao gồm:

 • Ống thủy canh
 • Bể chứa dung dịch
 •  rọ trồng rau fi 55
 • Hạt giống, mút ươm cây con, dung dịch thủy canh
 • Hệ thống bơm tự động
 • Khung giàn sắt thiết kế theo gia chủ
 • Hệ thống ống cấp, thoát nước
 • Cây giống và chăm sóc, chuyển giao quy trình trong đợt thu hoạch đầu tiên của vườn rau
giá: 220.000 vnđ/m
thuy-canh-trong-dau-tay

HỆ THỦY CANH HỒI LƯU THIẾT KẾ TRỒNG DÂU TÂY, CÀ CHUA, DƯA LEO,…

Số lượng ống tối thiểu 15m ống thủy canh

Hệ thống được thiết kế ưu tiên tính thẩm mỹ, vừa là vườn rau, vừa là không gian cảnh quan xanh cho gia đình

Hệ bao gồm:

 • Ống thủy canh 150 x 75 mm
 • Bể chứa dung dịch
 •  rọ trồng cây fi 80
 • Dung dịch thủy canh
 • Hệ thống bơm tự động
 • Khung giàn sắt thiết kế theo gia chủ
 • Hệ thống ống cấp, thoát nước
 • Hỗ trợ chăm sóc, chuyển giao quy trình chăm sóc
 • Cây giống: (giá cụ thể từng loại)
call
5/5 (1 Review)